Prezes UKE nadal walczy z TP S.A.

Prezes UKE nadal walczy z TP S.A.

23.05.2007 18:06

Eskalacja napięć pomiędzy TP S.A., a Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznejtrwa. Pisaliśmy,że kara w wysokości 100 mln zł nałożona przez UKE na TP S.A.została uchylona przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Podstawą uchylenia zaskarżonej przez TP S.A. decyzji było, jakwskazał Sąd, rażące naruszenie prawa poprzez sprzeczne z prawempowołanie Prezesa UKE. Orzeczenie Sądu nie stanowi jednak podstawy do odwołania PrezesUKE, Anny Streżyńskiej. UKE przystąpiło do kontrofensywy, dziśPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydała decyzje o nałożeniukar pieniężnych na członków zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. wzwiązku z niewypełnianiem przez TP S.A. warunków zapewnieniadostępu telekomunikacyjnego dla usługi Bitstream Access (BSA)świadczonej przez NetięS.A. i GTS Energis Sp.z o.o. W trakcie prowadzonej przez UKE kontroli oraz wskutek napływającychdo Urzędu skarg użytkowników, Prezes UKE powziął informacje, iż TPnie wywiązuje się z podpisanych z Netią i GTS Energis umów, tj. niewypełnia określonych w nich warunków zapewnienia dostęputelekomunikacyjnego. Klienci TP, którzy zdecydowali się naskorzystanie z usług Net24 i Multimo oferowanych przez Netię i GTSEnergis zostali pozbawieni, jak informuje UKE, możliwościkorzystania z dostępu do usług szerokopasmowych, a także napotkalina wiele problemów związanych z uruchomieniem i aktywacjąusługi. Co ciekawe tym razem kara nie została nałozona na spółkę lecz nakonkretne osoby (Prezesa i 3 członków zarządu). Jak możemyprzeczytać w informacji opublikowanej przez UKE, takie posunięciezwiązane jest z mnogością kar nakładanych na spółkę, które stalenie dają efektów w postaci respektowania Prawa telekomunikacyjnego.Dalej czytamy: Jedną z funkcji nakładanych kar jest skłonienieczłonków zarządu TP, odpowiedzialnych za prowadzenie spraw Spółki,do nadzoru nad należytym wypełnianiem przez kierowaneprzedsiębiorstwo postanowień umowy o dostępie telekomunikacyjnym.Funkcję tę spełnia kara nakładana na poszczególnych członkówzarządu Spółki, tym bardziej, iż są oni wówczas osobiściezainteresowani, aby brak było podstaw do nakładaniakar.. Wysokość nałożonych kar stanowi procent miesięcznego wynagrodzenia,naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Karanałożona na Prezesa Zarządu TP wyniosła 100% miesięcznegowynagrodzenia w przypadku niewypełniania warunków umowy z Netiąoraz 50% w przypadku umowy z GTS Energis. Natomiast wysokości karydla pozostałych członków zarządu TP wyniosła odpowiednio: 40% zaniewypełnianie warunków umowy z Netią oraz 20% w przypadku umowy zGTS Energis. Od decyzji Prezesa UKE przysługuje odwołanie do Sądu OchronyKonkurencji i Konsumentów.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (35)