Województwo dolnośląskie zamówiło nowy portal informacyjny dla ludności. Koszt wykonania: 65 mln złotych

Województwo dolnośląskie zamówiło nowy portal informacyjny dla ludności. Koszt wykonania: 65 mln złotych

23.07.2013 14:05

Województwo dolnośląskie niebawem dołączy do elitarnego klubuposiadaczy najdroższych portali internetowych na świecie. Co prawdaprojektowi przygotowywanemu pod nazwą Regionalna platformainformacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask daleko do brytyjskiego businesslink.gov.uk (którego stworzenie iutrzymanie w okresie trzech lat kosztować miało podatników 105 mlnfuntów, tj. ok. 515 mln złotych), ale i tak przedstawiona w PortaluFunduszy Europejskich cena robi wrażenie – koszt uruchomieniaprzekroczy 65 mln złotych, a utrzymanie przez kolejnych pięć latkosztować będzie 5 mln złotych. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiegopodpisano umowę na utworzenie portalu, który, wg słów wicemarszałkaJerzego Łuźniaka będzie całkowicie nowym portalem informacyjnym,gdzie znajdą się najbardziej aktualne informacje z Dolnego Śląska.Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą tego ambitnego projektuzostała warszawska spółka Qumak SA, która do końca 2014 roku musiprzygotować zarówno infrastrukturę serwerową serwisu i warstwęsoftware'ową, jak i początkową zawartość informacyjną, dotyczącątakich dziedzin jak gospodarka regionu, jego historia, ochronazabytków, archeologia, geografia, turystyka i ochrona środowiska.Producent i operator zapewnić ma także promocję i marketing serwisu,m.in. poprzez system „Videobanerów”, mających byćmultimedialnym kanałem informacyjnym dla społeczeństwadolnośląskiego i wyświetlającychna ekranach o powierzchni 5 m kw. treści zawarte w portalu.[img=http-opener]W ramach umowy Qumak SA przygotować ma też aktualną ortofotomapę(czyli mapę ze zdjęć lotniczych, o ujednoliconej skali i wpasowanychw osnowę geodezyjną), oraz zintegrować z nią zawartość informacyjnąpublikowaną na portalu, bezpośrednio z poziomu systemu zarządzaniatreścią, tak by kliknięcie obiektu na mapie zwracało cały zbiórdotyczących go treści. Mechanizm ten ma zapewniać wyszukiwanie iwizualizację tras, czy lokalizowanie obiektów w zadanym promieniu odwskazanego punktu.Szczegółowość wymogów postawionych przez zamawiającego sugeruje,że od początku chodziło o wykorzystanie konkretnych rozwiązań.Techniczne wymogi określono bardzo precyzyjnie, zarówno dla sprzętu jak i oprogramowania – przykładowo serwery blade mają obsługiwać minimum 768 GB RAMi być w stanie osiągnąć (bez podkręcania!) min. 30 tys. punktów wteście PassMark CPU Mark, zaś serwer aplikacji umożliwiałkonfigurację komponentów w aplikacjach webowych (…) za pomocąadnotacji Java 5. Projekt nie jest nowy. Po raz pierwszy przymierzano się do niego w2009 roku, jednak w 2011 roku rozpisany przetarg, do któregoprzystąpiły Comarch, Sygnity, IBM Polska i HP Polska unieważniono, zewzględu na niemożliwość dochowania terminu realizacji zamówieniawpisanego w przedstawionych warunkach przetargu. Wówczas to wartośćzamówienia szacowano na 50-52 mln złotych.Czy coś takiego może się opłacać? Twórcy analizy kosztów ikorzyści społeczno-ekonomicznych portalu podkreślają, że nie można tustosować zwykłej analizy finansowej. W dodatku, jako że projektoceniono jako mały (tj.oszacowany na mniej niż 25 mln EUR), nie jest też konieczna pełnaanaliza kosztów i korzyści społecznych, więc wystarczy opisoddziaływań społeczno-ekonomicznych pod kątem jakościowym iilościowym. Z opisu tego wynikam.in., że portale takie jak eDolnySlask stwarzają nowemożliwości komunikacji oraz dystrybucji informacji,a realizacja projektów z zakresu społeczeństwainformacyjnego silnie oddziałuje na cały region, skutkującstymulacją rozwoju gospodarczego,poprawą atrakcyjności inwestycyjnej regionu, promocjąregionu, poprawą jakości życia mieszkańców, wzrostem konkurencyjnościregionu i animacją społeczeństwa.Cele te są szczytne, jakkolwiekbyłyby niemierzalne. Z bardziej mierzalnych danych można wymienić 19bezpośrednio utworzonych dodatkowych miejsc pracy (w tym dla jednegoprezesa zarządu i dziewięciu kobiet) oraz milion odwiedzin rocznie.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (50)