Województwo dolnośląskie zamówiło nowy portal informacyjny dla ludności. Koszt wykonania: 65 mln złotych

23.07.2013 14:05

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Województwo dolnośląskie niebawem dołączy do elitarnego klubuposiadaczy najdroższych portali internetowych na świecie. Co prawdaprojektowi przygotowywanemu pod nazwą Regionalna platformainformacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask daleko do brytyjskiego businesslink.gov.uk (którego stworzenie iutrzymanie w okresie trzech lat kosztować miało podatników 105 mlnfuntów, tj. ok. 515 mln złotych), ale i tak przedstawiona w PortaluFunduszy Europejskich cena robi wrażenie – koszt uruchomieniaprzekroczy 65 mln złotych, a utrzymanie przez kolejnych pięć latkosztować będzie 5 mln złotych. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiegopodpisano umowę na utworzenie portalu, który, wg słów wicemarszałkaJerzego Łuźniaka będzie całkowicie nowym portalem informacyjnym,gdzie znajdą się najbardziej aktualne informacje z Dolnego Śląska.Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą tego ambitnego projektuzostała warszawska spółka Qumak SA, która do końca 2014 roku musiprzygotować zarówno infrastrukturę serwerową serwisu i warstwęsoftware'ową, jak i początkową zawartość informacyjną, dotyczącątakich dziedzin jak gospodarka regionu, jego historia, ochronazabytków, archeologia, geografia, turystyka i ochrona środowiska.Producent i operator zapewnić ma także promocję i marketing serwisu,m.in. poprzez system „Videobanerów”, mających byćmultimedialnym kanałem informacyjnym dla społeczeństwadolnośląskiego i wyświetlającychna ekranach o powierzchni 5 m kw. treści zawarte w portalu.[img=http-opener]W ramach umowy Qumak SA przygotować ma też aktualną ortofotomapę(czyli mapę ze zdjęć lotniczych, o ujednoliconej skali i wpasowanychw osnowę geodezyjną), oraz zintegrować z nią zawartość informacyjnąpublikowaną na portalu, bezpośrednio z poziomu systemu zarządzaniatreścią, tak by kliknięcie obiektu na mapie zwracało cały zbiórdotyczących go treści. Mechanizm ten ma zapewniać wyszukiwanie iwizualizację tras, czy lokalizowanie obiektów w zadanym promieniu odwskazanego punktu.Szczegółowość wymogów postawionych przez zamawiającego sugeruje,że od początku chodziło o wykorzystanie konkretnych rozwiązań.Techniczne wymogi określono bardzo precyzyjnie, zarówno dla sprzętu jak i oprogramowania – przykładowo serwery blade mają obsługiwać minimum 768 GB RAMi być w stanie osiągnąć (bez podkręcania!) min. 30 tys. punktów wteście PassMark CPU Mark, zaś serwer aplikacji umożliwiałkonfigurację komponentów w aplikacjach webowych (…) za pomocąadnotacji Java 5. Projekt nie jest nowy. Po raz pierwszy przymierzano się do niego w2009 roku, jednak w 2011 roku rozpisany przetarg, do któregoprzystąpiły Comarch, Sygnity, IBM Polska i HP Polska unieważniono, zewzględu na niemożliwość dochowania terminu realizacji zamówieniawpisanego w przedstawionych warunkach przetargu. Wówczas to wartośćzamówienia szacowano na 50-52 mln złotych.Czy coś takiego może się opłacać? Twórcy analizy kosztów ikorzyści społeczno-ekonomicznych portalu podkreślają, że nie można tustosować zwykłej analizy finansowej. W dodatku, jako że projektoceniono jako mały (tj.oszacowany na mniej niż 25 mln EUR), nie jest też konieczna pełnaanaliza kosztów i korzyści społecznych, więc wystarczy opisoddziaływań społeczno-ekonomicznych pod kątem jakościowym iilościowym. Z opisu tego wynikam.in., że portale takie jak eDolnySlask stwarzają nowemożliwości komunikacji oraz dystrybucji informacji,a realizacja projektów z zakresu społeczeństwainformacyjnego silnie oddziałuje na cały region, skutkującstymulacją rozwoju gospodarczego,poprawą atrakcyjności inwestycyjnej regionu, promocjąregionu, poprawą jakości życia mieszkańców, wzrostem konkurencyjnościregionu i animacją społeczeństwa.Cele te są szczytne, jakkolwiekbyłyby niemierzalne. Z bardziej mierzalnych danych można wymienić 19bezpośrednio utworzonych dodatkowych miejsc pracy (w tym dla jednegoprezesa zarządu i dziewięciu kobiet) oraz milion odwiedzin rocznie.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (50)