Przydatne skróty klawiszowe dla Mac OS X

Przydatne skróty klawiszowe dla Mac OS X

07.06.2010 15:11

Jak powszechnie wiadomo, w dzisiejszych czasach bez Ctrl+C i Ctrl+V trudno napisać jakikolwiek bardziej rozbudowany tekst. Typowy użytkownik komputera ogranicza się najczęściej do kilku przydatnych skrótów klawiszowych - a szkoda, bo szersza ich znajomość może znacznie ułatwić pracę i to nie tylko w edytorach tekstu, kiedy trzeba przenieść jakąś frazę czy zdanie. Proponujemy przewodnik po mniej znanych skrótach klawiszowych, które przydać się mogą podczas korzystania z systemu Mac OS X. Niektóre z nich pozwalają uruchomić ukryte w systemie funkcje, inne z kolei usprawnią pracę z popularnymi programami. Oczywiście, nie prezentujemy wszystkich możliwych rozwiązań, a jedyne te, które wydały nam się przydatne dla czytelników naszego vortalu.

.infoTable td, .infoTable tr, .infoTable { padding:0; margin:0; }.infoTable td { padding:2px; }.infoTable tr td:first-child .infoTable tr td .infoTable tr:first-child td { text-align:center; font-weight:bold; border-left:none; border-right:none; }.darkRow { background:none repeat scroll 0 0 #C7DEAE; }Osoby, które dopiero zaczynają pracę z oprogramowaniem firmy Apple powinny zapoznać się najpierw z podstawowymi skrótami. Na ten temat sporo można przeczytać między innymi na polskojęzycznych stronach wsparcia technicznego Apple. Zachęcamy też do dzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami w komentarzach pod artykułem.

System i uruchamianie programów

Podczas uruchamiania systemu można skorzystać z kilku przydatnych funkcji. Niektóre z nich przydadzą się jeśli chcemy wymusić jakieś działanie, na przykład szybkie wysunięcie płyty. Inne z kolei pomagają wprowadzić niezbędne zmiany podczas logowania do Mac OS X albo zdobyć informacje na temat zainstalowanych dysków (Alt). Przydatnym skrótem jest na przykład C (inicjowanie z płyty CD), Cmd+V (tryb opisowy) czy Shift (uruchomienie bezpiecznego trybu). Skorzystanie z Cmd+S pozwoli na uruchomienie trybu pojedynczego użytkownika. Z kolei przytrzymanie klawisza Shift podczas pojawienia się okna logowania wymusi zastąpienie automatycznego logowania przez manualne.

System można również szybko wyłączyć podczas logowania - wystarczy wcisnąć Ctrl+Eject albo Ctrl+Alt+Cmd+Eject. Ponowne uruchomienie wymusza się za pomocą podobnej komendy, czyli Cmd+Ctrl+Eject. Natomiast wciśnięcie klawisza myszki podczas restartu wymusi wysunięcie zablokowanej w napędzie płyty. Jeśli zaś nie działa któreś z urządzeń w komputerze (np. kamera), podczas uruchamiania systemu należy wykonać Cmd+Ctrl+P+R. Pozwoli to na zresetowanie pamięci PRAM

Uruchamianiesystemu
AltinformacjeozainstalowanychdyskachCinicjowaniepłytyCmd+VtrybopisowyShifttrybbezpiecznyCmd+StrybpojedynczegoużytkownikaCtrl+EjectwyłączenieCmd+Ctrl+EjectponowneuruchomienieCmd+Ctrl+P+RresetowaniepamięciPRAM

Przydatnym narzędziem dla osób korzystających z Mac OS X może być zakładka Skróty klawiszowe w Preferencjach systemowych. To ukłon programistów Apple’a w stronę osób często korzystających ze skrótów. Funkcja ta dostępna jest pod ikoną Klawiatury. Dzięki niej możemy zmienić skróty uruchamiające niektóre usługi i programy. Pozwala ona na edytowanie Dashboard, Docka, Expose i Spaces, Front Row, Zrzutów ekranu, Spotlight czy Uniwersalnego dostępu. Większość skrótów umożliwia włączanie i wyłączanie aplikacji czy funkcji - ale nie wszystkie. Za pomocą zakładki Klawiatura i tekst możemy uaktywnić menu czy Docka, a także zmienić sposób wyboru Tabulatorem. Z kolei Usługi pozwalają na ustalenie skrótów dla wysyłania e-maili, otwierania plików i katalogów, wyszukiwania w Słowniku czy konwersji plików. W sumie w Usługach możemy skorzystać z kilkudziesięciu opcji rozszerzających możliwości zastosowania skrótów klawiszowych.

Ponadto użytkownik może dodać własne skróty uruchamiające wybrane przez niego programy. Dzięki temu mamy prawo ustalić w jaki sposób będzie otwierany iTunes, a w jaki Skype czy PYM Player. Wystarczy dodać nową funkcję, wybrać program z paska, a następnie określić skrót, którym będziemy wydawać daną komendę.

Finder

Finder, czyli systemowy menadżer plików, posiada sporo funkcji, które można aktywować. Częściowo na ten temat można przeczytać w osobnym artykule. Zacznijmy od otwierania. Jeśli chcemy uzyskać szybki dostęp do katalogów z aplikacjami, wystarczy skorzystać ze skrótu Cmd+Shift+A. Podobnie można otworzyć listę komputerów podłączonych do sieci - Cmd+Shift+K albo folder z Narzędziami (Cmd+Shift+U). Jeśli chcemy podać konkretną ścieżkę do katalogu należy wcisnąć Cmd+Shift+G.

Przydatne też może być przeskakiwanie do wyższego katalogu. Jeśli na przykład w Pobranych otworzyliśmy subfolder, a chcielibyśmy wrócić do głównego katalogu, wystarczy wcisnąć Cmd+strzałka do góry. Jeśli do tej kombinacji dodamy Alt (Cmd+Alt+strzałka do góry), to nie tylko przejdziemy do głównego katalogu, ale również obecne okno Findera zostanie zamknięte. W zbliżony sposób można otwierać pliki. Kombinacja Cmd+strzałka w dół otworzy wybrany dokument, natomiast Cmd+Alt+strzałka w dół dodatkowo zamknie obecne okno Findera. Z kolei dzięki komendzie Alt+strzałka w górę albo Alt+strzałka w dół możemy przeskakiwać między pierwszym i ostatnim plikiem dostępnym w danym katalogu. Taka funkcja przyda się zwłaszcza przy obsłudze folderów z większą ilością dokumentów.

Jeżeli chcemy szybko zamknąć kilka okien otwartych w Finderze, można skorzystać ze skrótu Cmd+Alt+kliknij zamknij. Funkcja ta działa również w innych programach. Różni się tym od skrótu Cmd+Q, że zamyka wszystkie otwarte okna (ale nie minimalizowane), natomiast nie zamyka programu. W ten sposób użytkownik może szybko oczyścić ekran komputera z niepotrzebnych elementów. Natomiast jeśli chcemy szybko usunąć dany plik z systemu możemy skorzystać z komendy Cmd+Shift+Delete. W ten sposób dokument zostanie skasowany z pominięciem Kosza.

Finder
Cmd+Shift+AdostępdokataloguProgramyCmd+Shift+KlistakomputerówpodłączonychdosieciCmd+Shift+UdostępdoNarzędziCmd+Shift+GścieżkakataloguCmd+strzałkadogórypowrótdokataloguCmd+Alt+strzałkadogórypowrótdokataloguwnowymoknieCmd+strzałkawdółotwieraniedokumentuCmd+Alt+strzałkawdółotwieraniedokumentuizamknięcieFinderaAlt+strzałkawgórę/wdółprzeskakiwaniemiędzyplikamiwkataloguCmd+Alt+kliknijzamknijzamykaniewieluokienCmd+Shift+DeleteusunięcieplikuzpominięciemKosza

Zrzuty ekranu

Najprostszym sposobem na wykonanie zrzutu ekranu jest skorzystanie ze skrótu Cmd+Shift+3. Pozwala on na wykonanie zdjęcia całego obszaru roboczego. Jeśli natomiast chcielibyśmy wykonać zrzut jedynie zaznaczonej przestrzeni - należy skorzystać z Cmd+Shift+4, a następnie zaznaczyć miejsce, które ma być przechwycone. Z kolei jeśli dodamy do poprzedniego skrótu spację, możemy wybrać do zrzutu jedno z otwartych okien. Dzięki temu wykonamy zdjęcie jedynie określonej przestrzeni. Z kolei, jeśli skorzystamy z komendy Cmd+Ctrll+Shift+4 zrzut ekranu zaznaczonego obszaru zostanie zapisany w schowku.

Zrzutyekranu
Cmd+Shift+3zrzutcałegoekranuCmd+Shift+4zrzutzaznaczonegoobszaruCmd+Shift+4+spacjazrzutzaznaczonegooknaCmd+Ctrll+Shift+4zrzutzaznaczonegoobszarudoschowka

iTunes

W iTunes skróty klawiszowe przydają się przede wszystkim do kontrolowania odtwarzanej muzyki. Bardzo dobrym pomysłem wprowadzonym przez Apple jest możliwość odtwarzania, pauzowania i przesuwania utworów za pomocą klawiatury (np. klawisze F7-F9 w MacBookach). Podobne komendy można wydawać za pomocą skrótów klawiszowych.

Za pomocą skrótu Cmd+Strzałka możemy przeskakiwać między piosenkami, natomiast jeśli dodamy do tego Shift (Cmd+Shift+Strzałka), można przesuwać niewielkie fragmenty utworu. Jest to szczególnie przydatne podczas słuchania podcastów czy audiobooków - można wówczas błyskawicznie odnaleźć fragment, na którym przerwaliśmy ostatnio. W prosty sposób można też tworzyć listy odtwarzania. Wystarczy zaznaczyć kilka albumów czy piosenek, a następnie kliknąć Utwórz listę utworów i jednocześnie przytrzymać Shift. Zaznaczone płyty znajdą się od razu na liście. Informacje na temat utworów czy albumów można uzyskać klikając wybrany tytuł i przytrzymując klawisz Ctrl. Z kolei głośność można edytować za pomocą skrótu Cmd+Strzałka w górę albo strzałka w dół.

Przydatnym skrótem może być również Cmd+R. Po zastosowaniu tej komendy otwiera się nowe okno w Finderze z katalogiem, w którym zapisany jest dany utwór czy cały album. Użytkownik może dzięki temu skrótowi szybko przenieść się do miejsca, gdzie znajduje się wybrany przez niego materiał. Z kolei Cmd+L zmienia widok w iTunes na podgląd listy z utworami z odtwarzanego akurat albumu. Przydatna może być również komenda Cmd+J, dzięki której możemy edytować ustawienia widoku listy.

iTunes
Cmd+StrzałkaprzeskakiwaniemiędzyutworamiCmd+Shift+StrzałkaprzesuwaniefragmentówutworuCmd+Strzałkawgórę/strzałkawdółkontrolagłośnościCmd+RotwieraalbumwFinderzeCmd+LzmianawidokuiTunesCmd+Jedycjaustawieńwidokulisty

Safari

Standardowe skróty klawiszowe, z których najczęściej korzysta się podczas pracy z przeglądarką Safari to np. Cmd+T (nowa karta), Cmd+R (odśwież) czy Cmd+F (znajdź). Oprócz nich w aplikacji można skorzystać jeszcze z wielu komend. Ciekawsze z nich to otwieranie wszystkich zakładek w kartach (Cmd+kliknięcie folderu z zakładkami) czy przeskakiwanie między otwartymi kartami - Cmd+Shift+ albo Cmd+Shift+[. Ciekawym rozwiązaniem może być skrót Cmd+Shift+I. Pozwala on na stworzenie nowego e-maila w kliencie Mail zawierającego link do otwartej akurat strony WWW. Pozwala to na szybkie dzielenie się materiałami ze znajomymi.

Do okna z zapisanymi zakładkami możemy przejść za pomocą komendy Cmd+Alt+B. Natomiast wykonanie skrótu Cmd+Alt+E powoduje usunięcie zawartości pamięci podręcznej. Jeżeli chcemy zamknąć zakładki prócz tej, z której akurat korzystamy, należy skorzystać z Cmd+Alt+W. Ciekawa jest również komenda Cmd+Shift+K. Powoduje ona zablokowanie wyskakujących okienek typu pop-up, które często są zmorą internautów.

Safari
Cmd+TnowakartaCmd+RodświeżCmd+FznajdźCmd+kliknięciefolderuzzakładkamiotwierawszystkiezakładkiCmd+Shift+przeskakiwaniedoprzodumiędzyotwartymikartamiCmd+Shift+przeskakiwaniewsteczmiędzyotwartymikartamiCmd+Alt+BoknozzapisanymizakładkamiCmd+Alt+EusunięciezawartościpamięcipodręcznejCmd+Shift+Kzablokowaniewyskakującychokienektypupop-up

Podsumowanie

Lista skrótów klawiszowych, z których można skorzystać w Mac OS X jest jeszcze bardzo długa. Dodatkowo możemy skorzystać z licznych programów rozszerzających możliwości systemu pod tym względem. Ile by jednak nie było pomocnych rozwiązań, przeciętny użytkownik systemu firmy Apple nie jest przecież w stanie zapamiętać wszystkich skrótów. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór najbardziej przydatnych komend, które przydadzą się w pracy czy podczas korzystania z muzyki, Internetu itp.

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (30)