Rusza program ITeraz Europa

Rusza program ITeraz Europa

22.05.2004 16:01

Trzy czołowe firmy z branży IT uruchomiły nowatorski programkonsultacyjny "ITeraz Europa". Dzięki inicjatywie rozpoczętej przezpolskie oddziały Cisco Systems, Intel i Microsoft, samorządylokalne oraz firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw(MSP) będą mogły skuteczniej korzystać ze środków unijnychprzeznaczonych na inwestycje w nowe technologie. Patronat nadprojektem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest przybliżenie samorządom lokalnym iprzedsiębiorcom metod ubiegania się o środki z funduszy unijnych nainwestycje w IT oraz promowanie doświadczeń tych regionów państwczłonkowskich, w których te środki są skutecznie wykorzystywane.Organizatorzy podzielą się także swoimi doświadczeniami, wskazującna przykłady takiego wykorzystania technologii, które przyczyni siędo rozwoju regionów i podniesienia konkurencyjności firm w Polsce.Jest to jedna z pierwszych inicjatyw odpowiadających nazapotrzebowanie zgłaszane przez sektor MSP oraz przedstawicielisamorządów po przystąpieniu Polski do UE. W ramach programu "ITeraz Europa" został powołany zespół specjalnieprzeszkolonych konsultantów, który będzie prowadzić na tereniecałej Polski bezpłatne wykłady, konferencje i warsztatyprzygotowane pod kątem potrzeb samorządów lokalnych oraz małych iśrednich przedsiębiorstw. Podczas tych spotkań przedstawiane będąmożliwości wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych nawprowadzanie innowacji i budowę społeczeństwa informacyjnego."ITeraz Europa" oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentuje takżenajlepsze przykłady wykorzystania funduszy unijnych na podobneinwestycje w innych państwach. Według danych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polska wrazz wejściem do Unii Europejskiej otrzymała możliwość wykorzystaniado 2006 roku 8,6 mld euro z funduszy strukturalnych. Zgodnie zzasadą dodatkowości, wkład państwa wyniesie ponad 3 mld euro, codaje w sumie prawie 12 mld euro. Ministerstwo Nauki iInformatyzacji szacuje, że niemal 6 mld euro ze środków unijnychmoże być przeznaczone na budowę infrastruktury informatycznej itelekomunikacyjnej regionów, budowę społeczeństwa informacyjnego,rozwój zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjnościprzedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rozwiązańinformatycznych.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)